Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Sự kiện nổi bật

Thứ 2, 19 Tháng hai 2024

SỰ KIỆN TRƯNG BÀY XE 𝐀𝐋𝐋- 𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐈𝐓𝐒𝐔𝐁𝐈𝐒𝐇𝐈 𝐗𝐅𝐎𝐑𝐂𝐄 – 𝟐𝟒.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

🔥SỰ KIỆN TRƯNG BÀY XE 𝐀𝐋𝐋- 𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐈𝐓𝐒𝐔𝐁𝐈𝐒𝐇𝐈 𝐗𝐅𝐎𝐑𝐂𝐄 – 𝟐𝟒.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒🔥
🚗🚗 𝐀𝐥𝐥-𝐍𝐞𝐰 𝐗𝐅𝐎𝐑𝐂𝐄 – mẫu xe địa hình đô thị 5 chỗ, đẳng cấp và mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm lái thú vị và an toàn cho Quý khách hàng.
✅ Hotline đăng ký: 𝟎𝟗𝟒𝟏 𝟏𝟕𝟎 𝟗𝟗𝟗 – 𝟎𝟗𝟏𝟕 𝟗𝟗𝟓 𝟓𝟎𝟎
⏰ Thời gian: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 – 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟒.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒
🏡 Địa điểm: 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐛𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚 – 𝟏𝟒-𝟐𝟎 𝐋𝐲́ 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐓𝐨̂̉, 𝐏.𝐃𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠, 𝐓𝐩.𝐏𝐥𝐞𝐢𝐤𝐮, 𝐓.𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢

Chi tiết
Thứ 4, 31 Tháng một 2024

𝐌𝐈𝐓𝐒𝐔𝐁𝐈𝐒𝐇𝐈 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 𝟐𝟎𝟐𝟒

 𝐌𝐈𝐓𝐒𝐔𝐁𝐈𝐒𝐇𝐈 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 𝟐𝟎𝟐𝟒 như sau:
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐥𝐞̂̃: 𝐓𝐮̛̀ 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟔/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕 𝐭𝐞̂́𝐭) đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟖/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐦𝐮̀𝐧𝐠 𝟎𝟗 𝐓𝐞̂́𝐭)
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐦𝐮̀𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐓𝐞̂́𝐭)
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡: 𝟎𝟗𝟒𝟏 𝟏𝟕𝟎 𝟗𝟗𝟗
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐮̣: 𝟎𝟗𝟒𝟓 𝟗𝟗 𝟐𝟐 𝟎𝟏

Chi tiết
Thứ 4, 24 Tháng một 2024

SỰ KIỆN TRƯNG BÀY XE 𝐀𝐋𝐋- 𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐈𝐓𝐒𝐔𝐁𝐈𝐒𝐇𝐈 𝐗𝐅𝐎𝐑𝐂𝐄 – 𝟐𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒

SỰ KIỆN TRƯNG BÀY XE 𝐀𝐋𝐋- 𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐈𝐓𝐒𝐔𝐁𝐈𝐒𝐇𝐈 𝐗𝐅𝐎𝐑𝐂𝐄 – 𝟐𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒
🚗🚗 All-New XFORCE – mẫu xe địa hình đô thị 5 chỗ, đẳng cấp và mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm lái thú vị và an toàn cho Quý khách hàng.
✅ Hotline đăng ký: 𝟎𝟗𝟒𝟏 𝟏𝟕𝟎 𝟗𝟗𝟗 – 𝟎𝟗𝟏𝟕 𝟗𝟗𝟓 𝟓𝟎𝟎
⏰ Thời gian: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 – 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒
🏡 Địa điểm: 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐛𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚 𝐊𝐨𝐧 𝐓𝐮𝐦 – 𝟑𝟖𝟎𝐂 𝐏𝐡𝐚𝐧 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̀𝐧𝐠, 𝐏.𝐍𝐠𝐨̂ 𝐌𝐚̂𝐲, 𝐓𝐩.𝐊𝐨𝐧𝐓𝐮𝐦, 𝐓.𝐊𝐨𝐧𝐓𝐮𝐦
📞Hotline Kinh Doanh: 𝟎𝟗𝟒𝟏 𝟏𝟕𝟎 𝟗𝟗𝟗

Chi tiết
Thứ 6, 19 Tháng một 2024

SỰ KIỆN TRƯNG BÀY XE 𝐀𝐋𝐋- 𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐈𝐓𝐒𝐔𝐁𝐈𝐒𝐇𝐈 𝐗𝐅𝐎𝐑𝐂𝐄

SỰ KIỆN TRƯNG BÀY XE 𝐀𝐋𝐋- 𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐈𝐓𝐒𝐔𝐁𝐈𝐒𝐇𝐈 𝐗𝐅𝐎𝐑𝐂𝐄
Hotline đăng ký: 𝟎𝟗𝟒𝟏 𝟏𝟕𝟎 𝟗𝟗𝟗 – 𝟎𝟗𝟏𝟕 𝟗𝟗𝟓 𝟓𝟎𝟎
Thời gian: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 – 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒
Địa điểm: 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐛𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚 𝐊𝐨𝐧 𝐓𝐮𝐦 – 𝟑𝟖𝟎𝐂 𝐏𝐡𝐚𝐧 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̀𝐧𝐠, 𝐏.𝐍𝐠𝐨̂ 𝐌𝐚̂𝐲, 𝐓𝐩.𝐊𝐨𝐧𝐓𝐮𝐦, 𝐓.𝐊𝐨𝐧𝐓𝐮𝐦

Chi tiết
Thứ 7, 30 Tháng mười hai 2023

SỰ KIỆN RA MẮT MITSUBISHI XFORCE TẠI MITSUBISHI HƯNG NGA

SỰ KIỆN RA MẮT MITSUBISHI XFORCE TẠI MITSUBISHI HƯNG NGA
Sau bao ngày chờ đợi, Mitsubishi XFORCE đã cập bến. Kính mời quý khách hàng đến tham dự Sự Kiện Ra Mắt Xe Mitsubishi XFORCE sẽ được tổ chức tại Mitsubishi Hưng Nga
Lễ ra mắt : 8h00 -11h00 ngày 13.01.2024
Địa điểm: Showroom Mitsubishi Hưng Nga – 14-20 Lý Thái Tổ, P.Diên Hồng, Tp.Pleiku, T.Gia Lai
Hotline Kinh Doanh: 0941 170 999 – 0917 995 500

Chi tiết
Thứ 6, 29 Tháng mười hai 2023

CÙNG CHÀO ĐÓN SIÊU PHẨM: MITSUBISHI XFORCE

🌟CÙNG CHÀO ĐÓN SIÊU PHẨM: MITSUBISHI XFORCE🌟
📅 Ngày 13.01.2024 – Ngày Đánh Dấu Lịch Sử Mitsubishi Hưng Nga
Mở Màn Đẳng Cấp Cùng Mitsubishi XForce – Siêu Phẩm mới tại Mitsubishi Gia Lai – Kon Tum !
🚗✨Chắc chắn Quý khách hàng không muốn bỏ lỡ sự kiện này, trong hành trình đổi mới với sự xuất hiện của “Mitsubishi Xforce” – mẫu xe được mong chờ nhất!
Hotline Kinh Doanh: 0941 170 999 – 0917 995 500

Chi tiết